'Bij de tijd'

Iedere twee maanden verschijnt de digitale uitgebreide nieuwsbrief voor alle leden. Deze nieuwsbrief wordt per email verzonden en hieronder vindt u de nummers van de laatste jaargang.


Redactieadres:
Email: secretariaat@kbo-goes.nl

Adverteerders
De uitgifte van het verenigingsblad ‘Bij de Tijd’ wordt mede mogelijk door de medewerking van de adverteerders.
De prijzen voor een advertentie zijn: 1/8 pagina, € 35,-; ¼ pagina € 65,-; ½ pagina € 125,-; hele pagina € 260,-. De prijzen zijn per jaar.
‘Bij de Tijd’ verschijnt 6 maal per jaar en komt op meer dan 575 adressen (papier en digitaal).